Ý kiến của UBND tỉnh V/v xem xét đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Ngày 03/03/2021, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, ký thay Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Mạnh Hùng đã ký văn bản số 505/UBND-NC, V/v xem xét đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Cụ thể như sau:

Trước đó, ngày 20/02/2021, thay mặt Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã có văn bản số 16/CV-HH, Kính gửi UBND tỉnh Tuyên Quang; Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, V/v đề nghị thành lập Tổ tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau: