Về việc kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Lâm Bình

Ngày 25/11/2021, thay mặt Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Hữu Thập đã ký ban hành văn bản số 168/CV- HH- Về việc kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Lâm Bình. Cụ thể như sau:

*Trước đó, ngày 22/11/2021, thay mặt UBND huyện Lâm Bình, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình Nguyễn Thành Trung đã có văn bản số 4106/UBND-TH- Kính gửi Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang- Về việc vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lâm Bình. Cụ thể như sau:File văn bản gốc đính kèm:

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyển, phổ biến văn bản này của Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Hữu Thập. Tích cực đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho huyện Lâm Bình. Việc đóng góp, ủng hộ gửi vào địa chỉ hướng dẫn (mục bôi đỏ). Xin cảm ơn.