V/v tuyển sinh, đào tạo trình độ sơ cấp, nghề “Khai thác vận tải đường bộ”

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên nghiên cứu văn bản này của Sở GTVT. Căn cứ điều kiện SXKD của đơn vị, đăng ký tuyển sinh, đào tạo trình độ sơ cấp, nghề “Khai thác vận tải đường bộ” theo nội dung và thời gian, địa chỉ hướng dẫn. Xin cảm ơn!