V/v thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 26/10/2021, UBND tỉnh có văn bản số 4129/UBND-THCBKS- Về việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cụ thể như sau: File văn bản gốc đính kèm:

4129 UBND