V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến văn bản này của UBND tỉnh. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND về công tác phòng, chống dịch COVID-19.