V/v mời tham gia Hội chợ triển lãm “Mỗi xã phường một sản phẩm – Thái Nguyên năm 2020”

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến văn bản này của Sở Công thương. Đồng thời căn cứ điều kiện của đơn vị, đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm “Mỗi xã phường một sản phẩm – Thái Nguyên năm 2020”. Xin cảm ơn!