V/v Mời dự hội thảo về tầm quan trọng của đăng ký nhãn hiệu bảo vệ thương hiệu sản phẩm

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đồng chí Chủ tịch Hội DN huyện, TP; các đồng chí Chi hội trưởng Chi hội DN thuộc Hội DN TP Tuyên Quang, cùng toàn thể hội viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời đăng ký tham dự hội thảo tại các nhóm zalo theo hướng dẫn. Xin cảm ơn!