V/v Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Ngày 03/6/2021, Sở GTVT có văn bản số 739/SGTVT-VTPT&NL, V/v Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như sau: