V/v chuyển ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau Hội nghị Đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp và công bố Chỉ số (PCI) năm 2020 tỉnh Tuyên Quang

Ngày 21/5/2021, Sở KH&ĐT có văn bản số 780/SKH-ĐKKD, V/v chuyển ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau Hội nghị Đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp và công bố Chỉ số (PCI) năm 2020 tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể như sau: