Nguyễn Đức Hạnh, Ủy viên BCH

 

Nguyễn Đức Hạnh 25/11/1970 Nam Công ty cố phần xây lắp sản xuất và kinh doanh VLXD TQ Kinh doanh vật liệu xây dựng số 4 đường Lê Hồng Phong Phường MX thành phố T. Quang 0978839668