Nguyễn Vũ Linh, Ủy viên BCH

 

Nguyễn Vũ Linh; Sinh ngày 03/01/1982 Nam; Ủy viên BCH; Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh TQ; Giám đốc Công ty TNHH Tắc Thành SĐT: 0989286495 Địa chỉ email: tacthanhtq@gmail.com