Ngô Quang Vinh, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội DN huyện Hàm Yên

 

 

Ngô Quang Vinh

 

18/8/1970

 

Giám đốc

 

Cty TNHH Vinh  Ánh

 

 

0912215645

 

vinhanhtq@gmail.com