Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang phát động, vận động Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Coid-19

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến văn bản này. Đồng thời với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, đề nghị các đ/c lãnh đạo và DN thuộc Hiệp hội hưởng ứng phát động trên của UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang. Thời gian tập trung tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang vào hồi 10h sáng nay (ngày 24/03/2020). Xin cảm ơn