Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Đại biểu dự hội nghị triển khai

Ngày 29-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh; đại diện UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra của tỉnh.
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương, 96 điều, quy định về phòng ngừa, phát hiện tham những, xử lý tham những và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Các đại biểu cũng đã được quán triệt các nội dung Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tiến sỹ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Pháp chế Thanh tra Chính phủ giới thiệu về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
Cũng tại hội nghị này, tiến sỹ Đinh Văn Minh giới thiệu đến đại biểu về Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Hòa Nguyên (Tổng hợp)