Trần Văn Tân

30/6/1960 Nam Công ty bê tông Tân  Sang Xây dựng Xã Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang 02073890027 betongtansang@gmail.com
Chia sẻ
Bài trướcNguyễn Văn Vượng
Bài tiếp theoĐặng Vân Anh