Trần Chính Ngọc, Ủy viên BCH, Chi hội phó Chi hội DN Nông Tiến

 

10/5/1972 Nam Cửa hàng Chính Ngọc Kinh doanh phụ tùng ô tô , vận tải, xi măng Tổ 19Tân Hà TP Tuyên Quang
( Nhà ông Quí Mậu )
0983272762 ngochang971@gmail.com