Tỉnh Phú Thọ lập 10 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ

Ngày 20/7/2021, UBND tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 3041/UBND-KGVX, Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19; lập 10 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông ra vào tỉnh Phú Thọ bằng đường bộ. Cụ thể như sau:

*Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các DN thành viên có phương tiện vận tải qua lại tỉnh Phú Thọ bằng đường bộ thời gian này, chú ý 10 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông đường bộ trên. Chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và UBND tỉnh Phú Thọ. Xin cảm ơn.