Tỉnh Hà Giang tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Ngày 20/7/2021, UBND tỉnh Hà Giang ban hành văn bản số 2907/UBND-KTTH, Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu kể từ 0h00 ngày 21/7/2021, đặc biệt đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Cụ thể như sau:

* Cũng trong ngày 20/7/2021, Sở Y tế Hà Giang có văn bản số 639/TB-SYT, Thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như sau:* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các DN thành viên có phương tiện vận tải bằng xe ô tô đi và đến tỉnh Hà Giang, quán triệt và chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của UBND tỉnh Hà Giang tại văn bản nêu trên. Đồng thời cung cấp thông tin (nếu có) về thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 của Sở Y tế Hà Giang. Xin cảm ơn.