THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI DN TỈNH HỌP KỲ T.12.2018

Chiều ngày 03/12, Thường trực Hiệp hội DN tỉnh đã tổ chức họp kỳ tháng 12/2018. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội; Hoàng Quang Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội DN tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thường trực nhất trí và giao cho Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh tiếp tục bổ sung, cập nhật các hoạt động của hiệp hội vào dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Phân tích hiệu quả các quyết định của thường trực về công tác củng cố, kiện toàn tổ chức hội; Hiệu quả các Qui chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang TT điện tử, các nhóm Zalo, facebook Hiệp hội; Cách đổi mới việc thu hội phí; việc động viên các cán bộ chủ chốt từ chi hội đến hiệp hội đóng góp, ủng hộ kinh phí phục vụ hoạt động Hiệp hội. Phân tích, đánh giá kết quả Hiệp hội giữ vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên với cơ quan hữu quan của Nhà nước; Tổng hợp các hoạt động chính sách, an sinh xã hội trong năm 2018 với số tiền hơn 10 tỷ đồng; trong đó 8 DN hội viên ủng hộ 1,45 tỷ đồng mua 101 con bò cái giống sinh sản trao tặng cho 100 hộ gia đình nghèo…;

Tại cuộc họp, thường trực đã bàn một số nội dung quan trọng, như: Sáp nhập Ban hỗ trợ hội viên vào Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ hội viên của Hiệp hội; thành lập Hội Doanh nghiệp khu công nghiệp Long Bình An, trực thuộc Hiệp hội DN tỉnh; Kết quả thu hội phí và kinh phí đóng góp, ủng hộ phục vụ hoạt động của Hiệp hội đến 30/11/2018; Tổng hợp tiến độ phiếu khảo sát DCI 2018; Công tác tổ chức và Chương trình hợp tác, liên kết giữa 03 Hiệp hội DN tỉnh: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ…;

Về kết quả đóng góp, ủng hộ kinh phí phục vụ hoạt động theo tinh thần Công văn số 148a/CV-HH ngày 23/10/2018 của Hiệp hội DN tỉnh, tính đến ngày 13/11/2018, đã có 7 doanh nhân hội viên ủng hộ số tiền 185 triệu đồng, tiêu biểu là đồng chí nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội ủng hộ 100 triệu đồng; 8 doanh nhân không thuộc diện vận động ủng hộ theo Công văn số 148a/CV-HH, song đã tình nguyện ủng hộ kinh phí xây dựng Hiệp hội với tổng số tiền 39 triệu đồng, tiêu biểu là Giám đốc Công ty TNHH Dầu khí Hải Linh Hà Minh Kiên ủng hộ 15 triệu đồng; 12 doanh nhân, doanh nghiệp khác tài trợ các chương trình, hoạt động của Hiệp hội với tổng số tiền 134 triệu đồng; trong đó Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang tài trợ 48,4 triệu đồng…

Tại cuộc họp, thường trực Hiệp hội đã nhất trí với biên bản đề xuất của Hội DN huyện Lâm Bình và Hội DN huyện Na Hang về công tác tổ chức cán bộ. Biểu dương 02 DN hội viên là Viettel Tuyên Quang và Vinaphone Tuyên Quang đã tài trợ kinh phí làm lịch treo (cấp phát cho các hội viên trong Hiệp hội), góp phần quảng bá thông tin, hình ảnh Hiệp hội cũng như DN mình tại bìa lịch treo như các năm trước đây; dự toán ước khoảng 40 triệu đồng.

Thường trực giao Văn phòng Hiệp hội, cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan: Sở Tư pháp, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh, Liên minh HTX, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, khẩn trương tổng hợp, hoàn thành kết quả khảo sát đánh giá cảm nhận của DN về môi trường đầu tư và kinh doanh của cấp huyện/thành phố và các sở, ngành, tỉnh (DCI). Báo cáo, trình UBND tỉnh, dự kiến tổ chức công bố kết quả vào trung tuần tháng 12/2018 này…

* Sau cuộc họp thường kỳ, vào tối ngày 03/12, tại Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang, các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội, Hội DNTPTQ đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Kế Mão, Ủy viên BCH Hiệp hội, Chi hội phó Chi hội DN Ỷ La, được Tập đoàn Mường Thanh điểu động, bổ nhiệm làm Giám đốc KS Mường Thanh Luxury Viễn Triều 645 phòng tại TP Nha Trang (Khánh hòa); chúc mừng Ban Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang mới do đồng chí Phạm Minh Đức làm Giám đốc.

 

Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh  Nguyễn Hữu Thập, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Kế Mão, Ủy viên BCH Hiệp hội, Chi hội phó Chi hội DN Ỷ La, được Tập đoàn Mường Thanh điểu động, bổ nhiệm làm Giám đốc KS  Mường Thanh TP Nha Trang (Khánh hòa).

 

Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập, tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang mới do đồng chí Phạm Minh Đức (thứ hai từ trái sang) làm Giám đốc.

 

Các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội, Hội DNTPTQ chúc mừng đồng chí Nguyễn Kế Mão, Ủy viên BCH Hiệp hội, Chi hội phó Chi hội DN Ỷ La, được Tập đoàn Mường Thanh điểu động, bổ nhiệm làm Giám đốc KS  Mường Thanh TP Nha Trang (Khánh hòa).

 

Các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội, Hội DNTPTQ chúc mừng Ban Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang mới do đồng chí Phạm Minh Đức (thứ bảy từ trái sang) làm Giám đốc.

                                                                             Đỗ Hùng