Thủ tướng: “Doanh nghiệp vững mạnh thì quốc gia mới hùng cường và thịnh vượng”

Như tin đã đưa, Đại hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VII diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/12 theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến tới các Chi nhánh VCCI tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tham dự Đại hội có 450 đại biểu đại diện cho các hiệp hội DN, các DN đại diện 63 tỉnh, thành phố và các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Đoàn đại biểu Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Thập, Ủy viên Ban chấp hành VCCI khóa VI, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh; Hoàng Quang Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội DN Tây Bắc (VCCI), Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội DN tỉnh.

TS Vũ Tiến Lộc (bên phải ảnh), nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2015-2020 và Ủy viên Ban chấp hành VCCI khóa VI, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hữu Thập

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026-Phạm Tấn Công; TS Vũ Tiến Lộc, nguyên Chủ tịch VCCI và các đại biểu dự Đại hội.

Đoàn đại biểu Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang và đại biểu Hiệp hội DN các tỉnh bạn dự Đại hội.

Đại hội VCCI lần thứ VII được tổ chức gồm 2 phiên, phiên 1 nội bộ ngày 30/12 và phiên toàn thể diễn ra vào ngày 31/12. Tại phiên Đại hội toàn thể ngày 31/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu dự Đại hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã tổng kết công tác của VCCI nhiệm kỳ VI (2015 – 2020), thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VII (2021 – 2026); sửa đổi Điều lệ VCCI và bầu Ban Chấp hành, Ban Thường trực và Ban Kiểm tra VCCI khóa VII.

Đại hội thống nhất đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 93 ủy viên, đại diện cho gần 200.000 doanh nghiệp, trên 220 hiệp hội doanh nghiệp hội viên trên toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ban chấp hành khóa VI, tái đắc cử Ủy viên Ban chấp hành khóa VII.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với Ban Chấp hành VCCI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đồng chí Nguyễn Hữu Thập (hàng đầu thứ năm bên trái ảnh), Ủy viên Ban chấp hành VCCI khóa VII, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang).

Với 100% số phiếu tán thành, Đại hội Đại biểu toàn quốc VCCI đã bầu ra Ban Thường trực VCCI khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ông Phạm Tấn Công -Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ông Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ông Bùi Trung Nghĩa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bà Trần Thị Lan Anh – Ủy viên Ban Thường trực, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội Đại biểu toàn quốc VCCI khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã bầu các Phó Chủ tịch VCCI không chuyên trách, gồm: Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích mà VCCI đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại và hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII.

Thủ tướng khẳng định vai trò quan trọng của VCCI trong việc tập hợp được đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và tăng cường vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. VCCI đã có gần 200.000 doanh nghiệp hội viên, tăng hơn 70% so với đầu nhiệm kỳ trước. Ban Chấp hành hoạt động hiệu quả với hơn 90 thành viên đại diện cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Cơ bản tán thành 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà văn kiện Đại hội của VCCI đã đề ra, Thủ tướng khẳng định, đây là những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực và phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, đúng như lời Bác Hồ dạy: “Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao”.

Thủ tướng chỉ rõ nhiệm vụ bao trùm, quan trọng nhất của VCCI là làm tốt công tác tập hợp, liên kết, phát huy sức mạnh tổng lực, tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để góp phần giải quyết những bài toán, vấn đề lớn đang đặt ra cho đất nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của từng doanh nghiệp.

“Tất nhiên, việc phát huy sức mạnh tổng lực của cộng đồng doanh nghiệp là nhiệm vụ của nhiều chủ thể, nhưng trong đó có vai trò không thể thay thế của VCCI. Trước mắt, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực tham gia, cùng cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị không ngừng xây dựng, củng cố VCCI thực sự trở thành tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. VCCI không chỉ đại diện cho gần 200.000 doanh nghiệp hội viên; phải xây dựng vị thế và xác lập uy tín xứng đáng là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

VCCI tham gia tích cực, góp phần ngày càng quan trọng vào thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh vì đây luôn là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Các chính sách, pháp luật khi ban hành phải gần với cuộc sống nhất, khả thi nhất, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển. Thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn vì doanh nghiệp vững mạnh – quốc gia thịnh thượng.

Bên cạnh đó đẩy mạnh phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam với tinh thần đoàn kết, dân tộc, tự lực, tự cường, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước.Dẫn dắt doanh nghiệp hội nhập thành công, chủ động tham vấn, góp phần hoàn thiện các chính sách hội nhập của đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thủ tướng cũng tán thành với định hướng của VCCI là bắt tay xây dựng ngay văn hoá kinh doanh Việt Nam. Vừa qua tại Hội nghị văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư chủ trì đã xác định rất rõ tầm quan trọng của văn hoá. Với cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng văn hoá kinh doanh phải xứng tầm phát triển của đất nước. Văn hoá kinh doanh gắn liền với xây dựng đất nước văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Việc lựa chọn xây dựng và xác lập văn hoá kinh doanh vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là đột phá chiến lược hoàn toàn đúng đắn. Do đó phải triển khai thực hiện nhiệm vụ này thật tốt, góp phần tạo ra được một đội ngũ doanh nhân vững mạnh. Việt Nam chỉ giàu và mạnh khi các doanh nghiệp giàu và mạnh. Việt Nam phát triển bền vững và văn minh khi doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững và văn minh. Văn hoá kinh doanh tạo ra sức mạnh mềm của doanh nghiệp và cũng góp phần xây đắp hình ảnh quốc gia.

“Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhiều biến đổi, bất định, khó lường, cơ hội, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, nhưng tôi tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần vượt khó, yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ thích ứng, nỗ lực vươn lên, vươn cao, vươn xa và có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn” – Thủ tướng nhấn mạnh…

Đỗ Hùng (Tổng hợp)