Thư ngỏ của Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang Hà Huy Tâm

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP, các DN thành viên đồng hành cùng Công ty Điện lực Tuyên Quang trong quá trình hoạt động SXKD, góp phần tích cực trong việc thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, sở ngành (DCI) và rút ngắn thời gian, nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng. Xin cảm ơn.