Thư mời hợp tác của Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đc lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; các DN thành viên Hiệp hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi văn bản này. Đồng thời căn cứ điều kiện của DN tham gia phát triển tiêu chuẩn chất lượng theo nội dung và địa chỉ hướng dẫn trên. Xin cảm ơn!