Thư kêu gọi toàn dân đoàn kết ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên tuyên truyền, phổ biến Thư kêu gọi toàn dân đoàn kết ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng. Tập thể DN, HTX và cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật gửi vào tài khoản và địa chỉ khoanh đỏ trên. Xin cảm ơn.