Thư chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10) của Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 10/10/2020, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Nguyễn Hữu Thập đã gửi thư chúc mừng tới các doanh nhân, doanh nghiệp, HTX, thương nhân tỉnh Tuyên Quang. Toàn văn như sau: