Thư cảm ơn tổ chức, cá nhân ủng hộ Nhà hàng Du thuyền Hải Âu