Thông báo của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ đón tiếp khách tham quan, kết nối tour, tuyến du lịch tại khu du lịch Tân Trào

Ngày 15/7/2021, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh có văn bản số 05/TB-BQL, Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ đón tiếp khách tham quan, kết nối tour, tuyến du lịch tại Khu du lịch Tân Trào. Cụ thể như sau: