Tập đoàn Viễn thông Quân đội được nhận thư khen của Chủ tịch Nước

Ngày 20/01/2015, tại Nhà văn hóa đa năng xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chủ trì “Hội nghị tổng kết 03 năm xây dựng Nông thôn mới các xã do Chủ tịch nước hỗ trợ”. Tại Tuyên Quang, năm 2013 trong “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới”, Tập đoàn Viễn thông Quân đội hỗ trợ xã Tân Trào, huyện Sơn Dương xây dựng 6 công trình bao gồm: Nhà văn hóa đa năng xã Tân Trào; Nhà văn hóa thôn Cả; cải tạo 10 nhà sàn Làng văn hóa thôn Tân Lập; làm đường bê tông từ UBND xã Tân Trào đi khu di tích Ban Thường trực Quốc hội (xã Trung Yên); xây dựng Đập Thủy lợi Đồng Man Lũng Tẩu, hỗ trợ chính quyền địa phương xóa 100 nhà tạm cho các hộ gia đình thuộc xã Tân Trào.

VT_TQG nong thon moi

 Đồng chí Thiếu tướng Lê Đăng Dũng- Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Khu di tích lịch sử Tân Trào là Khu di tích đặc biệt cấp Quốc gia, căn cứ Cách mạng, là thủ đô lâm thời của khu giải phóng, nơi Ðảng Cộng sản Việt Nam tiến hành hội nghị toàn quốc ngày 13 tháng 8 năm 1945 để quyết định tổng khởi nghĩa. Ðại hội quốc dân đã họp tại đây ngày 16 tháng 8 năm 1945, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra một chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch và quân giải phóng Việt Nam làm lễ ra quân. Tân Trào cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ tháng 6 năm 1945 đến cuối tháng 8 năm 1945 lãnh đạo cuộc cách mạng Tháng 8 thành công. Có một vị trí đặc biệt quan trọng như thế nhưng kinh tế – xã hội của Tân Trào vẫn còn kém phát triển, bà con nhân dân chủ yếu là người dân tộc thiểu số đời sống vẫn còn vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, từ năm 2013 khi được các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm ủng hộ xây dựng Nông thôn mới tại đây, bộ mặt của xã Tân Trào đã thay đổi tích cực, đời sống của đại bộ phận bà con được nâng lên rõ rệt. Một trong những đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Trào chính là sự hỗ trợ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội với tổng số tiền tài trợ là 21, 7 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng số tiền huy động từ các Doanh nghiệp đối với các các công trình xây dựng Nông thôn mới tại đây. Trong Hội nghị, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã biểu dương tinh thần tình nguyện và sự đóng góp của Viettel đối với chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Trào, ghi nhận sự đóng góp tích cực, rất có ý nghĩa này của Tập đoàn đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Tân Trào.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đã thay mặt Tập đoàn nhận Thư khen của Chủ tịch nước và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao tặng Tập đoàn Viễn thông Quân đội vì thành tích góp phần xây dựng Nông thôn mới tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một niềm vinh dự, tự hào to lớn đối với toàn thể CBCNV Tập đoàn nói chung và Chi nhánh Viettel Tuyên Quang nói riêng khi được chính quyền và nhân dân ghi nhận đối với những đóng góp của mình trong các hoạt động xã hội, từ thiện.