Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động 06/CT-UBND, ngày 28-5-2016 với 4 nội dung trọng tâm: Cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

 img_20170614095859

Cán bộ, công nhân kỹ thuật Công ty cổ phần Giấy An Hòa vận hành

dây chuyền sản xuất bột giấy.

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau một năm triển khai thực hiện, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện cắt giảm 30% thời gian doanh nghiệp, người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tỉnh thường xuyên tổ chức các Chương trình đối thoại doanh nghiệp, Cà phê doanh nhân, xây dựng và công bố Chỉ số về đánh giá cải thiện môi trường kinh doanh đối với các sở, ngành và UBND cấp huyện (DCI) để tạo động lực mới trong cải thiện môi trường kinh doanh… Tỉnh đã xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, tìm kiếm được các nhà đầu tư lớn đầu tư vào tỉnh.

Tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng cho 106 cán bộ, công chức, viên chức nghiệp vụ cải cách hành chính. Các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, công khai các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm giúp doanh nhân, doanh nghiệp có định hướng, chiến lược phát triển. Trong đó, có các quy hoạch lớn như: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại…

Tỉnh cũng đã xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị như: Tạo điều kiện cho Công ty cổ phần giấy An Hòa xây dựng trung tâm giống bằng phương pháp cấy mô; Công ty giống vật tư nông nghiệp thực hiện dự án 2 cánh đồng lớn; làm cầu nối để Công ty cổ phần Woodsland liên kết với các công ty lâm nghiệp cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC); hỗ trợ các đơn vị kinh doanh thủy sản tiếp cận quy định mới về an toàn thực phẩm…

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 95 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 718,38 tỷ đồng. Con số này gần bằng số doanh nghiệp thành lập mới của cả năm 2016. Số doanh nghiệp xóa tên trong sổ đăng ký doanh nghiệp là 8 doanh nghiệp (năm 2016 xóa tên 32 doanh nghiệp). Như vậy đến nay, toàn tỉnh có 1.267 doanh nghiệp, chi nhánh trực thuộc công ty Nhà nước.

Phân tích về việc thực hiện Chương trình hành động 06, ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết, tác động của Nghị quyết 35 của Chính phủ với môi trường sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Thời gian qua, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động ổn định có tăng trưởng, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước đang được nâng lên. Doanh nghiệp được tạo điều kiện bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực, cơ hội, yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Song, bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được cải thiện, nhất là cải thiện ý thức phục vụ đối với cán bộ, công chức ở các phòng, ban của các sở, ngành. Ngược lại, doanh nghiệp cũng không nên quá trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà cần phải nỗ lực tự thân. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện các chính sách, cơ chế sao cho cụ thể, hiệu quả nhất cần sự chủ động, nỗ lực, hợp tác của cả cộng đồng doanh nghiệp.

……………

(ĐHBT. Theo http://baotuyenquang.com.vn/kinh-te/cong-nghiep/tao-dieu-kien-thuan-loi-de-doanh-nghiep-phat-trien-84099.html)