Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 13/7/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 1355/SXD-GĐXD, V/v hướng dẫn áp dụng hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Cụ thể như sau: