Sở TT & TT trả lời ý kiến, kiến nghị của DN trên địa bàn tỉnh sau Hội nghị Đối thoại, gặp gỡ DN và công bố Chỉ số (PCI) năm 2020

Ngày 02/6/2021, Sở Thông tin & Truyền thông có văn bản số 440/STTTT-TTBCXB, V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau Hội nghị Đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp và công bố Chỉ số (PCI) năm 2020 tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể như sau: