Sở Nông nghiệp &PTNT đề nghị đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đồng chí Chủ tịch Hội DN huyện, TP và DN hội viên nghiên cứu văn bản này của Sở Nông nghiệp & PTNT. Ngoài danh sách trên, căn cứ điều kiện SXKD của đơn vị mình, các DN đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo hướng dẫn. Xin cảm ơn!