Sở KH&CN đề nghị phối hợp kiểm định phương tiện đo cột đo xăng dầu

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các DN thành viên và tổ chức, DN liên quan nghiên cứu, quán triệt văn bản này của Sở KH&CN. Có kế hoạch cụ thể nhằm phối hợp thực hiện tốt việc kiểm định phương tiện đo cột đo xăng dầu tại nội dung đề nghị trên. Xin cảm ơn.