Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 18/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ký ban hành Văn bản số 68/QĐ-UBND, Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể như sau: