Phối hợp tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017

Ngày 11- 9- 2017, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thống nhất ban hành kế hoạch liên tịch số 01-KHLT/ĐUKDNT-HHDNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017.

Qua đó cổ vũ, động viên, khích lệ doanh nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đồng thời khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín, chất lượng trên thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hai bên phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những gương điển hình tập thể, cá nhân trong sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp thiết thực với cộng đồng, xã hội.

Trong đó, xây dựng phóng sự phát trên Đài PTTH tỉnh trước ngày 13/10/2017 về kết quả hoạt động của doanh nhân, doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh giỏi, đổi mới công nghệ, đầu tư cho sản xuất, có đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội; chú trọng xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên…

Xét, chọn và lập danh sách doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2017 theo các tiêu chí đã quy định. Đối với doanh nghiệp, các tiêu chí gồm: thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 có doanh thu và lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên đề ra). Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh, gồm: Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; Bảo vệ môi trường; Phòng cháy, chữa cháy…

Đối với doanh nhân, các tiêu chí gồm: giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp liên tục từ 03 năm trở lên. Chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp và nơi cư trú. Có phẩm chất đạo đức tốt; Lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả; thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ, chính sách đối với người lao động; Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp…

Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, tổng hợp danh sách đề nghị tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Khối và các đơn vị trực thuộc Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, trình Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh (trước ngày 25/9/2017). Chủ trì, phối hợp với đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Giải Cầu lông đôi nam, đôi nam nữ là các đồng chí cấp ủy cơ sở và lãnh đạo các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh và Lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh. Xây dựng bài phát biểu của Thường trực Đảng ủy tại buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2017; viết lời bình của các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tại buổi gặp mặt, tôn vinh.

 Đoàn Thanh niên khối Doanh nghiệp tỉnh: Chủ trì, phối hợp với đồng chí Hoàng Quang Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tổ chức Giải Bóng đá nam 07 người. Phối hợp với đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt, tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017.

Văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh: Tham mưu với Thường trực Đảng ủy về hình thức tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017, danh sách khách mời.  Phối hợp với  Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (địa điểm tổ chức gặp mặt và liên hoan chào mừng, khánh tiết và các điều kiện khác) để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2017…

                                                                                                                                          Đỗ Hùng