Phát triển đảng viên trong công nhân lao động

TQĐT – Trong những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trong công nhân lao động trực tiếp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Qua đó, đã góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang nghiên cứu,trao đổi sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Trước đây, Đảng bộ Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết nạp đảng viên, bởi hầu hết cán bộ, công nhân viên trong công ty là công nhân lao động, một bộ phận công nhân chỉ tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, ít quan tâm, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Ông Trần Quốc Văn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc công ty cho biết: Để phát triển đảng viên trong công nhân lao động, Đảng ủy công ty đã tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, công đoàn quan tâm, tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, làm thay đổi nhận thức của đoàn viên, thanh niên.

Hằng năm, Đảng bộ giao kế hoạch phát triển đảng viên cho các chi bộ trực thuộc, coi đây là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá thi đua hằng năm, tạo điều kiện cho quần chúng có cơ hội phấn đấu, rèn luyện. Khi xem xét, lựa chọn đối tượng tạo nguồn, cấp ủy đánh giá dựa trên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tác phong và tư cách đạo đức cá nhân. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, cử đảng viên tận tình hướng dẫn quần chúng trong việc làm hồ sơ kết nạp Đảng. Do đó, hầu hết việc điều tra, xác minh lý lịch luôn được làm chặt chẽ, người viết lý lịch được hướng dẫn cụ thể, giúp quá trình thẩm tra, xét kết nạp nhanh, gọn. Để tạo thuận lợi cho các quần chúng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa có thời gian học tập, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, từ năm 2012 đến 2014, Đảng bộ công ty đã phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại công ty với sự tham gia của hơn 50 quần chúng ưu tú. Hàng năm Đảng bộ kết nạp 5 đảng viên trở lên. Hiện Đảng bộ công ty đang có 2 đối tượng Đảng.

Năm 2014, Đảng bộ Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang kết nạp được 19 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ kết nạp 6 đảng viên, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 83 người. Để có được kết quả này, Đảng bộ luôn quan tâm, tạo điều kiện, đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể. Trong đó, chỉ đạo phát động các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Bình quân hằng năm, công ty có gần 10 sáng kiến được đề xuất, trong đó đã có một số sáng kiến được đưa vào áp dụng hiệu quả trong sản xuất. Ngoài ra, các đoàn thể công ty còn đẩy mạnh các phong trào thanh niên với đoạn đường tự quản; công ty xanh, sạch, đẹp…


Đảng viên Cao Thị Thanh Bình (bên phải) Cửa hàng trưởng Cửa hàng Xăng dầu Bình Thuận (Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tuyên Quang) trao đổi kế hoạch kinh doanh với công nhân cửa hàng.

Các phong trào thi đua, các hoạt động cụ thể, vừa chăm lo đời sống công nhân lao động, vừa tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên thi đua sản xuất, kinh doanh, đã làm xuất hiện những đoàn viên ưu tú để xem xét bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đảng viên Lý Hồng Sinh, công nhân phân xưởng lò quay, Đảng bộ công ty xi măng Tuyên Quang cho biết: năm 2015, tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của đảng viên, tôi không chỉ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, mà còn thường xuyên phải rèn luyện đạo đức, ý thức kỷ luật và trách nhiệm trong công việc, đầu tàu trong mọi việc để những cán bộ, công nhân khác học tập, làm theo.

Công tác phát triển Đảng còn được thực hiện tốt ở rất nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ khối. Điển hình như Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang, Đảng bộ Công ty cổ phần VLXD Viên Châu, Đảng bộ Công ty cổ phần Chè Tân Trào, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tuyên Quang… Ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Đảng bộ khối hiện có 66 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 30 tổ chức cơ sở đảng hoạt động trong các doanh nghiệp nhà nước, 35 tổ chức cơ sở đảng hoạt động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và 1 chi bộ cơ quan hành chính, với tổng số hơn 2.000 đảng viên.

Để công tác phát triển đảng viên đạt hiệu quả cao, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên toàn khóa, đề ra mục tiêu cụ thể hằng năm, phấn đấu mỗi năm kết nạp 120 đảng viên trở lên. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm, trong đó chú trọng đối tượng ĐVTN, công nhân lao động trực tiếp và chủ doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu. Ngoài ra, để tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy khối đã chỉ đạo một số tổ chức cơ sở đảng thuộc doanh nghiệp tư nhân thành lập các tổ chức đoàn thể như: đoàn thanh niên, hội CCB…

Nét nổi bật trong công tác phát triển Đảng là Đảng ủy khối đã thay đổi hình thức tổ chức các lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, từ học tập tại cơ quan Đảng ủy khối, chuyển sang học tập tại đơn vị doanh nghiệp để tạo điều kiện cho quần chúng có thời gian học tập, lao động sản xuất, kinh doanh, không tốn kém thời gian, kinh phí đi lại. Trong năm 2015, Đảng ủy khối đã tổ chức 5 lớp nhận thức về Đảng, trong đó có 2 lớp tổ chức tại cơ sở. Quý I năm 2016, Đảng ủy khối đã mở 2 lớp, trong đó có 1 lớp tổ chức tại cơ sở. Kết quả, năm 2015, toàn Đảng bộ đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 200 quần chúng ưu tú, kết nạp được 107 đảng viên, trong đó có 95% là công nhân lao động trực tiếp.

Theo Báo TQ.