Phạm Quang Hiệp

26/12/1971; Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh; Công ty TNHH Hiệp Phú; SXKD-Xây dựng cơ bản; Xã An Tường -TP. Tuyên Quang; 0913.250236; hiepphutuyenquang@gmail.com
Chia sẻ
Bài trướcPhạm Văn Cẩn
Bài tiếp theoNguyễn Văn Đức