Phạm Duy Tuấn

10/1/1969; Nam; GĐ; Nhà hàng Tuấn Béo; KD-DV; Tổ dân phố Quyết Tiến, TT Sơn Dương, h. SD; 0912.353.396;