Nhà hàng Sơn Thủy 168

 

Hà Thị Huyền Trang 22/11/1991 Nữ Quản
Nhà hàng Sơn Thủy 168 Tổ dân phố Xây dựng, TT Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nhahangsonthuy168@gmail.com

0971516868