NHÀ HÀNG SƠN THỦY 168 TRI ÂN KHÁCH HÀNG

NHÀ HÀNG SƠN THỦY 168 THÔNG BÁO TRI ÂN KHÁCH HÀNG:

 

Địa chỉ: Tổ Dân phố Xây dựng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP!

CHỦ NHÀ HÀNG SƠN THỦY 168: Hà Thị Huyền Trang