Nguyễn Văn Lộc

Sinh ngày 20/02/1985. Chủ tịch HĐQT Cty CP Lộc Phát Tuyên Quang. Emai: locphatgroup.jsc@gmail.com. ĐT: 0977 672 098.