Nguyễn Hữu Thanh

26/12/1973 Nam Cty TNHH XD và TM Thanh Giang SX-KDDV Phường Tân Hà, TP T.Quang 0977298888 thanhgiangcompany.ltd@gmail.com