Ngân hàng CSXH triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN và người LĐ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, với trách nhiệm được Thủ tướng giao, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) triển khai việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nội dung và quy trình cụ thể như sau:

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị các đ/c lãnh đạo Hội DN huyện, TP; các DN thành viên nghiên cứu văn bản này của Ngân hàng CSXH. Các DN có nhu cầu vay vốn tại nội dung trên liên hệ với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, TP để được tư vấn hỗ trợ cụ thể. Xin cảm ơn.