MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA HIỆP HỘI DN TỈNH SAU HƠN 1 NĂM THÀNH LẬP

Cách đây hơn 1 năm, vào ngày 11/3/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh cùng BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022

Hiệp hội đã đề ra một số mục tiêu nhiệm vụ xuyên xuất về công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với cấp ngành liên quan từ tỉnh, huyện đến cơ sở nhằm nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hội viên; hỗ trợ doanh nghiệp hội viên về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, kiến thức quản trị kinh doanh, pháp luật; Cùng các ngành, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp huyện, tỉnh…

1. Kiện toàn tổ chức lấy Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối: Ngay sau Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022, thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã bắt tay vào việc kiện toàn 02 Hiệp hội, gồm: Hiệp hội DN nhỏ và vừa tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; lấy Hiệp hội DN tỉnh làm đầu mối. Tổng số Ủy viên BCH Hiệp hội gồm 51 đồng chí; Ủy viên BTV gồm 26 đồng chí. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hiệp hội DN tỉnh. Tại  07 hội DN huyện, thành phố trực thuộc, Chủ tịch danh dự là các đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

2. Tổ chức kết nạp hội viên mới: Đã tổ chức kết nạp một số hội viên mới, cũng như xem xét xóa tên một số hội viên theo đề nghị. Tổng số hội viên tính đến 30-3-2018 là 319 doanh nghiệp hội viên; chuẩn bị làm thủ tục kết nạp thêm 10 hội viên mới ngay trong tháng 4- 2018 này.

3. Tham gia tích cực vào 04 Chương trình Cà phê doanh nhân: Đã tham gia và tổ chức tích cực vào 04 Chương trình Cà phê doanh nhân (kỳ tháng 3, tháng 6, tháng 12-2017 và tháng 4-2018). Kỳ thứ nhất chủ đề “Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”. Kỳ thứ 2 chủ đề chủ đề “Giải pháp nâng cao chỉ số thiết chế pháp lý”. Kỳ thứ 3 chủ đề: Công bố kết quả (DCI)- khảo sát cảm nhận của DN, HTX, hộ kinh doanh về môi trường đầu tư và kinh doanh của cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh Tuyên Quang năm 2017; Kỳ thứ 4 chủ đề  “Công bố chỉ số PCI 2017; giải pháp nâng cao chỉ số PCI năm 2018; Trao đổi , thảo luận giữa DN với  lãnh đạo tỉnh về  những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, SXKD; giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh năm 2018;

Thực hiện tích cực nhiệm vụ tỉnh giao về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Về xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh và khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư và kinh doanh cấp huyện/thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh (DCI);

4. Tích cực thể hiện vai trò cầu nối với các cơ quan quản lý Nhà nước: Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp hội viên, với vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, thường trực Hiệp hội DN tỉnh đã phối hợp và tham gia nhiều cuộc đối thoại giữa các cấp, ngành liên quan với doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn 7/7 huyện/thành phố. Qua đó góp phần tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho DN hội viên.

Tất cả các khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD, trong đó có nguồn vốn XDCB chậm thanh toán; vấn đề đất đai hay như các cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động của DN hội viên đều được thường trực Hiệp hội DN tỉnh đặt lên hàng đầu và theo đến cùng (trừ những việc như: trực tiếp cho vay tiền, xin hộ công trình, dự án). Một số khó khăn, vướng mắc của DN hội viên đã được cấp, ngành liên quan tỉnh, huyện giải quyết; hoặc trả lời công khai bằng văn bản.

5. Tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật. Hiệp hội đã tích cực tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy định của địa phương có liên quan đến doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp được hiệu quả. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Công thương, Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh, Trung tâm Phát triển doanh nhân Việt Nam….Đã tổ chức được hàng chục cuộc hội thảo, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao nhận thức về chuyên môn, quản trị doanh nghiệp, kiến thức pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao nhận thức cho doanh nhân, cán bộ doanh nghiệp.

6. Chăm lo đời  sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Đa dạng hóa hình thức tổ chức gặp mặt kỷ niệm các ngày lễ trong năm, như: Ngày thương binh liệt sỹ (27-7); Ngày Doanh nhân VN (13-10); Ngày Phụ nữ VN (20-10), tặng hoa sinh nhật cho hội viên; thăm hỏi, động viên, chia sẻ với hội viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn…

7. Tham gia cùng lãnh đạo tỉnh và ngành liên quan dự một số hội nghị lớn trong nước và nước ngoài. Tích cực tham gia xây dựng và phát triển mối quan hệ với chính quyền các cấp trong tỉnh, các tổ chức Hiệp hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

8. Trang thông tin điện tử tổng hợp (Website) của Hiệp hội với tên miền: https://hiephoidoanhnghieptuyenquang.com. Cập nhật thường xuyên, kịp thời các thông tin trong nước, trong tỉnh và hoạt động của Hiệp hội; các văn bản quy phạm pháp luật về chủ trương chính sách, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh…Đáp ứng được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các doanh nghiệp hội viên.

9. Tham gia và là thành viên tích cực của các tổ chức, như: MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp (Bộ Tư pháp), Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh; Quỹ Khuyến học tỉnh, Hội người khuyết tật và trẻ mồ côi; Quỹ Vì trẻ em…; Đóng góp tích cực vào các hoạt động lễ hội, khuyến khích tài năng trẻ; các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

10. Hưởng ứng phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung tay vì người nghèo – không một ai bị bỏ lại phía sau” và lời kêu gọi của Ủy Ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang về hoạt động thiết thực “Vì người nghèo”. Đầu năm 2018, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có 08 doanh nghiệp hội viên đóng góp, ủng hộ số tiền 1,45 tỷ đồng để mua con bò giống cái vàng Việt Nam, trao cho đồng bào là người nghèo, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở một số xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

08 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Lâm Sản và Khoáng sản Tuyên Quang 500 triệu đồng; Công ty TNHH Hiệp Phú 200 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng 200 triệu đồng; Công ty CP Công nghiệp Tân Hà 200 triệu đồng; Công ty TNHH 27/7 150 triệu đồng; Công ty TNHH XD và TM Thanh Giang 100 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư và XD Trung Thành 50 triệu đồng; Công ty TNHH Linh Lực 50 triệu đồng.

Theo kế hoạch, việc tiếp nhận, bàn giao và quản lý bò cái giống nuôi sinh sản do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ sẽ được tiến hành trong tháng 5-2018 tới đây. Trong đó huyện Hàm Yên gồm xã Minh Hương 30 con, Yên Lâm 30 con; xã Hùng Lợi huyện Yên Sơn 40 con. Các gia đình được hỗ trợ vay là hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…

                                                                                 Đỗ Hùng