Mời DN tham gia gian hàng Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2018

* Thường trực Hiệp hội DN tỉnh trân trọng đề nghị lãnh đạo các Hội DN huyện, thành phố; lãnh đạo các Chi hội DNTP Tuyên Quang và DN thành viên quán triệt văn bản trên. Phối hợp với đồng chí Bùi Thị Thúy, Ủy viên BTV Hiệp hội DN tỉnh, Giám đốc Cty TNHH Sao Việt (ĐT: 0868734888; 0913250592), đăng ký và tổ chức tham gia gian hàng Ngày Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Tuyên Quang năm 2018. Kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh trước ngày 10/10/2018 để báo cáo theo quy định.