Lưu ý về lệ phí môn bài năm 2022

US Individual income tax return. Accountant working with US tax forms
(TCT online) – Tháng 1 hàng năm là thời điểm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai và nộp tiền lệ phí môn bài. Hiện thủ tục về kê khai, nộp hồ sơ và lệ phí môn bài được quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Thông tư số 302/2016/TT-BTC và Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Theo đó, mức đóng lệ phí môn bài năm 2022 được thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Về thời hạn nộp lệ phí môn bài thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập trong năm 2021 (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa lập tờ khai lệ phí môn bài thì thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1/2022.

Trường hợp trong năm 2021 có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1/2022.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện.

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 là mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Về thủ tục miễn, người nộp lệ phí môn bài thuộc các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP tự xác định số tiền được miễn thuế, giảm thuế và không phải thực hiện thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế (theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

Ngoài ra, các doanh nghiệp thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì không phải nộp thêm tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2022 mà chỉ cần nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022 chậm nhất là ngày 30/1/2022.

HH

(Nguồn https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/dien-dan/luu-y-ve-le-phi-mon-bai-nam-2022)