KH thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV năm 2022 của Sở Tư pháp

DCIM100MEDIADJI_0192.JPG

Ngày 10/01/2022, Sở Tư pháp có văn bản số 11/QĐ-STP- Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022.

Theo đó, năm 2022, Sở Tư pháp thực hiện cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành lên “Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang” thuộc “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật” theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu, tra cứu và áp dụng pháp luật.

Xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh nhằm cung cấp các thông tin pháp lý trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và hội nhập, nhất là hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh trong nước, các cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư của tỉnh, các cam kết quốc tế tác động trực tiếp đến doanh nghiệp…

Tiếp nhận, giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp thông qua các hình thức phù hợp như: tổ chức hội nghị đối thoại; chuyên mục hỏi đáp trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội; trả lời văn bản kiến nghị của doanh nghiệp; đối thoại trực tiếp…

File văn bản gốc đính kèm:

VB 11 QĐ STP