Kế hoạch Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X- năm 2020

Ngày 27/11/2020, ký thay Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã ký ban hành văn bản số 120/KH-UBND, Kế hoạch Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X- năm 2020. Cụ thể như sau: