HTX Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình: Hành động thiết thực phòng, chống dịch Covid-19

Từ năm 2020 đến nay, HTX Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình (Hội DNTP Tuyên Quang) đã có nhiều hành động thiết thực phòng, chống dịch Covid-19, như: Hỗ trợ mô hình tự quản về phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải; Đầu tư thiết bị phân loại và tái chế rác thải nhựa; Tạo thêm công ăn việc làm cho con Cựu chiến binh…

Hỗ trợ mô hình tự quản về phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải

Thiết thực hưởng ứng phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động. HTX Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình đã phối hợp với UBND các xã: Lưỡng Vượng, Thái Long, An Khang, Kim Phú; các phường: An Tường, Hưng Thành (TP Tuyên Quang) tổ chức thí điểm mô hình tự quản nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Phấn đấu đến năm 2025, các xã, phường trên  đạt trên 95% số hộ gia đình thực hiện phân loại, thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

HTX Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình chứng kiến Lễ ký cam kết của các tổ tự quản về phân loại, thu gom và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình hỗ trợ thùng đựng rác cho các tổ tự quản và nhân dân trên địa bàn.

Tổ tự quản và nhân dân thôn 7, xã Lưỡng Vượng thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải nhựa.

Đầu tư thiết bị phân loại và tái chế rác thải nhựa

Tại cơ sở tái chế nhựa của HTX vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình, mỗi tháng bình quân tiếp nhận và tái chế hơn 100 tấn nhựa phế thải và hơn 200 tấn bao tải, bạt rách. Việc HTX thu gom rác sinh hoạt, rác tạp ở các khu công cộng về cho vào máy giặt sạch, phơi khô ép thành bánh chở về nơi sản xuất tái chế ra các loại bao bì mới, đã hạn chế rất nhiều khói bụi và ô nhiễm so với đem đốt hoặc chôn lấp…

Tuy nhiên từ năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng rác thải nhựa do người dân mua sắm trực tuyến về nhà nhằm hạn chế tụ tập đông người tăng. Nhằm tăng năng lực thiết bị phân loại và tái chế rác thải nhựa, HTX vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình đã đầu tư thêm máy lọc rác và máy vớt rác.

Thiết bị máy lọc rác và máy vớt rác nhằm tăng năng suất phân loại và tái chế rác thải nhựa của HTX vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình

Tạo thêm công ăn việc làm cho CCB và con em CCB

Ông Nguyễn Hữu Hoạch, Chủ tịch HĐQT HTX vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình là cựu chiến binh (CCB) thời kỳ chống Mỹ. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Hội CCB tỉnh; Ủy viên BCH Hiệp hội DN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội DN TP. Tuyên Quang kiêm Chi hội trưởng Chi hội DN Hưng Thành.

Với vai trò trách nhiệm của mình, ông Nguyễn Hữu Hoạch đã đề xuất thành lập CLB Hội Cựu chiến binh SXKD giỏi xã Lưỡng Vượng. CLB có nhiệm vụ giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà tạm, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tạo công ăn, việc làm cho các CCB và con cháu các thành viên CLB Hội Cựu chiến binh. Riêng tại HTX vận tải và DVMT Thanh Bình, hầu hết lao động là con em CLB xã Lưỡng Vượng.

Anh Bùi Ngọc Loan- một trong những con cháu thành viên CLB Hội Cựu chiến binhLưỡng Vượng bị tai biến được HTX vận tải và DVMT Thanh Bình tiếp nhận vào làm việc với mức thu nhập 4 triệu đồng/tháng.

Không chỉ  tích cực trong việc xã hội hóa công tác VSMT, ông Nguyễn Hữu Hoạch còn tích cực vận động các thành viên Chi hội DN Hưng Thành tham gia các hoạt động CSXH, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, ủng hộ làm đường bê tông nông thôn, nhà văn hóa thôn số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, HTX vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình đã vinh dự được đón nhận Bằng khen, Cờ thi đua, cúp doanh nghiệp phát triển bền vững với thiên nhiên môi trường. Cá nhân ông Nguyễn Hữu Hoạch đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đỗ Hùng