Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 12 mở rộng

Sáng 13-4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 12 mở rộng, quán triệt một số văn bản của BCH Trung ương về công tác xây dựng Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và các đoàn thể quý I; triển khai nhiệm vụ quý II/2018.

Trong quý I, BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ thực hiện tốt các giải pháp nhằm duy trì hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Các doanh nghiệp trong khối đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước trên 159 tỷ đồng. Tổ chức kết nạp 28 quần chúng ưu tú vào Đảng, mở một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 43 đảng viên mới…

Quý II, các chi bộ, đảng bộ thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh phấn đấu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là 3 lĩnh vực đột phá của tỉnh. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. Gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với công tác phát triển Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.


Tại Hội nghị, Thường trực Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt, thảo luận, triển khai học tập Quy định số 132 và Quy định số 126 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

                                                                                  Đỗ Hùng