Hội Doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 13/01/2022, tại Hội trường UBND huyện Chiêm Hóa, Hội DN huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tới dự có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch danh dự Hội DN huyện Chiêm Hóa; Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh; Vũ Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trần Văn Kết, Ủy viên BTV Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hội DN huyện Chiêm Hóa; lãnh đạo một số phòng, ban chức năng huyện cùng các hội viên Hội DN huyện Chiêm Hóa.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Hội DN huyện Chiêm Hóa, đồng chí Trần Văn Kết, Ủy viên BTV Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hội DN huyện Chiêm Hóa trình bày dự thảo báo cáo và chủ trì thảo luận công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Nêu rõ, năm 2021 mặc dù dịch Covid-19 kéo dài, song hội vẫn duy trì các nội dung công tác hội  và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm  hội đã vận động phát triển mới thêm 7 hội viên, đồng thời kiện toàn thêm 02 đồng chí tham gia ban lãnh đạo hội.

Đặc biệt năm 2021 là năm hội tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với số tiền hơn 1,68 tỷ đồng. Trong đó Agribank huyện ủng hộ 432 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Hà Đức 283 triệu đồng; Công ty TNHH Hương Huy 200 triệu đồng; Công ty TNHH Tùng Diện 160 triệu đồng; Công ty TNHH Sơn Tùng Tuyên Quang 140 triệu đồng; Công ty TNHH An Thịnh 109 triệu đồng…Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp hội viên ủng hộ số tiền dưới 100 triệu đồng, như: Công ty TNHH An Huy; Công ty TNHH Sông Gâm; Công ty TNHH Vĩnh Phát; Công ty TNHH Dân Hương; Công ty TNHH Chính Phúc; Công ty TNHH Tuyên Đức; Công ty TNHH Nghiệp Thành Luân; Công ty TNHH Hòa Khanh; Công ty TNHH Dũng Phúc; Công ty TNHH Vinh Hoa…

Với tinh thần tương thân, tương ái, trong năm, hội đã kêu gọi, vận động các hội viên ủng hộ, đóng góp xây mới một căn nhà ở cho nhà bà Ma Thị Giang, gia đình chính sách thôn Làng Thẳm, xã Kiên Đài trị giá 146 triệu đồng. Ngoài ra, một số hội viên cũng đã quyên góp ủng hộ làm nhà hộ nghèo xã Kiên Đài, như: Công ty TNHH Sơn Tùng Tuyên Quang 50 triệu đồng; Hợp Tác Xã Sửu Hùng 25 triệu đồng; Công ty TNHH An Thịnh 25 triệu đồng; Công ty TNHH Tùng Diện 25 triệu đồng; Công ty TNHH Sông Gâm: 25 triệu đồng; Công ty TNHH Phúc Khang An: 25 triệu đồng; Agribank huyện 24 triệu đồng…

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo huyện Chiêm Hóa và Hiệp hội DN tỉnh, các đồng chí: Ma Phúc Hà, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh; Vũ Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu đánh giá cao các hoạt động của Hội DN huyện Chiêm Hóa năm 2021. Toàn hội đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid- 19, duy trì sản xuất kinh doanh, làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ với nhà nước và người lao động, tham gia tích cực vào việc đóng góp Quỹ phòng chống dịch Covid- 19, xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Ma Phúc Hà, Bí thư Huyện ủy huyện Chiêm Hóa, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa, phát biểu tại hội nghị.

Đề nghị năm 2022, Hội DN huyện Chiêm Hóa tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đóng góp tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tập trung chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh, chủ động tiếp cận thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch, chính sách và chiến lược phát triển kinh kế của địa phương để vận dụng vào hoạt động của đơn vị mình. Ban lãnh đạo hội tổ chức họp chuyên đề trao đổi các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động SXKD cũng như gắn kết, hợp tác, phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, nâng tầm doanh nhân, doanh nghiệp…

Với tinh thần “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, lãnh đạo huyện Chiêm Hóa và lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh luôn hành động, phục vụ, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; hướng về cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của DN để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động SXKD của DN trên địa bàn.

Đỗ Hùng